Haqqımızda

Baku Disinfection Center öz müştərilərinə qarşılıqlı sərfəli əməkdaşlıq şərtləri təklif edir və onların tələb və istəklərinə olduqca diqqətlə yanaşır. Biz öz işimizi sevirik və onun bizim üçün nə qədər önəmli olmasını qeyd etməkdən çəkinmirik.

Image

Baku Disinfection Center Azərbaycanın bir sıra sənaye, kommersiya və məişət obyektlərinin profilaktik dezinfeksiya və təmizlik layihələrini həyata keçirmiş böyük təcrübəyə malik mütəxəssis heyətinə malikdir. Sağlamlıq və təmizlik sektorunun dinamik inkişafını nəzərə alaraq, şirkətimiz göstərilən xidmətlərdə üstünlüyünü saxlamaq üçün müasir texnologiyalardan və preparatlardan istifadəyə xüsusi önəm verməkdədir. Belə yanaşma həm bizim müştərilərimizə, həmdə bizə maksimal fayda verir. Şirkətimizin personalı bazarın tələblərinin dəyişməsinə və müştərilərin yeni istəklərinə operativ reaksiya vermək üçün hər tərəfli təlimatlandırılmışdırlar. İstənilən xidmətdə hazırlıq tədbirlərindən tutmuş işin təhvil verilməsinə qədər ənənəvi olaraq məqsədimiz ilk növbədə keyfiyyət amilinə nəzarət etməkdir.

Sizin sağlamlığınıza verdiyimiz önəm hər zaman qürur duymağımıza əsas olmuşdur. Belə ki, şirkətimizin çoxsaylı sifarişlərini layiqincə yerinə yetirməyimiz sağlamlıq və təmizlik təhlükəsizliyi sahəsində böyük inkişafa nail olmağımıza təkan vermişdir. Yuxarıda göstərdiyimiz səbəblərdən dolayı son illər bir sıra böyük şirkətlər bizim müştərilərimiz olmuşdur.

 

Nailiyyətlərimiz

Baku Disinfection Center ISO 9001:2015 standartı üzrə sertifikasiyadan uğurla keçmişdir. Bununla belə, şirkətimiz beynəlxalq etibarlılıq ilə keyfiyyət sertifikatının əldə edilməsində biznes üstünlüklərinən istifadə edir.

Əlavə olaraq, ətraf mühitin mühafizəsi, çirklənmənin qarşısının alınması, şirkətin ətraf mühitə təsirlərini  nəzarətdə saxlamaq üzrə ISO 14001-in sertifikatına malikdir.

Şirkət iş yerində baş verə biləcək qəzaları, yanğın, peşə xəstəlikləri kimi bütün risk potensiallarını müəyyənləşdirməyə və ilk növbədə bütün mümkün risklərin və qəzaların detallarını təyin etməklə, planlaşdıraraq qarşısını almağa kömək göstərən - ISO 45001:2018 sertifikata nail olmuşdur.

Baku Disinfection Center şirkəti İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş EL-392/2019 nömrəli lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz göstərə biləcəyimiz istənilən xidmətə dair verəcəyiniz suallarınıza cavab verməkdən məmnun olardıq.

Xidmətlərimiz

Image

DEZİNFEKSİYA

Yoluxucu xəstəliklərin törədiciləri əlverişli şəraitdə yaşayıb çoxalaraq, sağlamlığımıza ciddi zərər vurur. Patogenlər xəstəlik daşıyıcısı olmadan da insanlar üçün təhlükəlidir. Bu fenomenlə mübarizə aparmaq üçün dezinfeksiya deyilən bir əməliyyat aparılır. Bura zərərli mikrobların məhv edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətlər daxildir. Dezinfeksiya infeksiyaların yayılmasının qarşısını alır və xəstəliklərin inkişaf ehtimalını azaldır.  Sistematik antimikrobiyal müalicə yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərində, eləcə də, sosial obyektlərdə, bəzi nəqliyyat vasitələrində və ərzaq anbarlarında mütləqdir.

Image
Image

DERATİZASİYA

Qədim dövrlərdən bəri insanlar gəmiricilərlə mübarizə aparırlar. Siçanlar və siçovullarla qonşuluq xeyli zərər verir: əşyaları korlayır, ərzaqları məhv edir və ətrafı çirkləndirir. Ən əsası - gəmiricilər yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olduqları üçün ciddi bir təhlükədir. Zərərvericilər salmonellyoz, tifo və siçan humması da daxil olmaqla bir çox ciddi xəstəlik yaya bilər. İnfeksiyanın nəinki dişləmə yolu ilə, həm də gəmiricinin təmasda olduğu şeylərlə və hətta qarşılıqlı hava-damcı təsir yolu ilə ötürüldüyünü xatırlamaq vacibdir. Xüsusilə böyük fərdlər insanlara hücum edə və hətta yaralaya bilərlər. Bütün bunlardan belə nəticə çıxır ki, gəmiricilər insan sağlamlığına ciddi ziyan vura bilər və müəssisələrə böyük iqtisadi problemlər gətirə bilər. Buna görə zərərvericilərdən ən qısa müddətdə xilas olmaq çox vacibdir.

DEZİNSEKSİYA

Bitlər, birələr, böcəklər, tarakanlar, ağcaqanad, qarışqa, gənə və digər həşəratlar tez-tez bizim qonşularımıza çevrilirlər. Onlar mağazalarda, müəssisələrdə, anbarlarda, eləcə də mənzil və evlərdə məskunlaşa bilirlər. Allergik reaksiyaların yaranmasına, əşyaların və ərzaqların məhvinə səbəb olurlar. Bəziləri hətta təhlükəli infeksiyalar ötürə bilir. Bu cür zərərvericilərə qarşı xalq üsulu ilə mübarizə vasitələrinin effektivliyinə zəmanət yoxdur və vəziyyətdən yeganə düzgün çıxış yolu mütəxəssislərə müraciət etməkdir. Bu prosedur, insanlara yaxınlığı arzuolunmaz olan həşəratların məhv edilməsini özündə ehtiva edən bir prosedurdur. Təəssüf ki, sağlamlıq və əmlak üçün təhlükəli olan böcəklər hətta təmiz bir otaqda da görünə bilər - qonşudan keçə bilər, mağazadan və ya küçədən əşyaların və heyvanların üzərində gətirilə bilər. Bununla yanaşı, onları yığılıb qalmış nəm ortam, qida qalığı və digər oxşar amillər cəlb edə bilərlər.

Image
Image

FUMİQASİYA

Kənd təsərrüfatı bitkilərində zərərvericilərin və patogenlərin kimyəvi buxarlar, qazlar, aerozollar və ya xüsusi istilik vasitəsilə məhv edilməsi. Bu mübarizə üsulu əsasən anbarlarda, istixanalarda, konteynerlərdə, taxıl elevatorlarında, taxta məhsullarının, taraların saxlanılması və daşınılması və s. sahələrdə tətbiq edilir. Xüsusi maşınlar - fumigator vasitəsilə həyata keçirilir. Fumiqasiyanın əsas üstünlüyü bütün məhsulların lazımi miqdarda və keyfiyyətdə qorunması, malların zədələnməsinə səbəb ola biləcək müxtəlif xəstəliklərin baş verməsinin qarşısının tam həcmdə alınmasıdır.

HERBİSİDLƏRİN TƏTBİQİ
(Alaq otları ilə mübarizə)

Herbisid tətbiqi istənilən ərazidə arzuolunmaz alaq otlarının böyüməsini dayandırmaq üçün istifadə olunur. Bu mübarizə üsulu sulu halda olan xüsusi dərman preparatının bitkinin yarpaqlı hissəsinə püskürtməklə həyata keçirilir. Herbisidlərin davamlı olaraq tətbiqi hava limanlarının ərazilərində, yol kənarlarında və dəmir yolu xətti boyunca, elektrik xətlərinin, neft boru kəmərlərinin və qaz kəmərlərinin keçdiyi ərazilərdə, həyətyanı sahələrdə və s. yerlərdə nəzərdə tutulmuşdur.

Image
Image

AKARİSİD EMAL
(Bitki mühafizə xidməti)

Bu, bağ evlərində, həyətyanı sahələrdə, parklarda, uşaq düşərgələrinin, sanatoriyaların ərazilərində və s. gənələrin və digər gənəkimilərin məhv edilməsini nəzərdə tutan kompleks tədbirlərdir. Mübarizə tədbirləri, gənələrin xüsusilə aktiv olduğu may-iyun və avqust-sentyabr aylarında, yağmursuz günlərdə xüsusi kimyəvi maddələrin və peşəkar avadanlıqların köməyi ilə aparılır. Gənələr insan sağlamlığı üçün böyük təhlükə yarada bilən qan əmən parazitlərdir. Onlar ciddi nəticələrə və hətta ölümə səbəb ola biləcək xəstəliklərin (ensefalit, tifo, Lyme xəstəliyi və s.) daşıyıcılarıdır. Bundan əlavə, parazit bitkilərə çox ciddi zərər verə bilər. Bu günə qədər gənənin təxminən 50 min növü məlumdur ki, bunların bir çoxu insanlar və heyvanlar üçün olduqca təhlükəlidir. Kiçik ölçülərinə görə onları fərq etmək çox çətindir. Əgər gənə insanın dərisinə nüfuz edibsə, olduqca dayanıqlı olduğuna görə onu çıxarmaq çox çətindir. Buna görə də, ərazinin gənələrdən təmizlənməsini vaxtında həyata keçirmək vacibdir.

QUŞLARIN QORXUDULMASI

Digər ziyanvericilərlə mübarizədən fərqli olaraq, quşların zərərvericilərinə qarşı mübarizədə dağıdıcı tədbirlərdən istifadə edilmir - quşlardan qorunmağın əsas istiqaməti quşları mühafizə olunan obyektlərdən uzaqlaşdırmaqdır. Və burada quşları hədəf obyektindən bir qədər məsafədə saxlamaq üçün bir sıra üsullar mövcuddur. Quşların qorxudulması bu heyvanların biologiyası və davranışları haqqında biliklərə söykənir və arzuolunmaz olduqları yerlərdə quşlar üçün narahat və ya yolverilməz olan bir vəziyyət yaratmaqdan ibarətdir. Buna müxtəlif texniki üsullarla nail olunur.

Image
Image

HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİNİN TƏMİZLƏNMƏSİ

Əminik ki, təmiz hava sağlam insan mühitinin ən vacib və zəruri elementidir. Məlumdur ki, havalandırma və kondisioner sistemlərinin texniki elementləri, onlardan keçən havanın əhəmiyyətli miqdarına görə, xüsusilə patogenlər tərəfindən  çirklənməyə meyllidirlər. Havalandırma sistemlərinin təmizlənməsi və hərtərəfli dezinfeksiyası yalnız mikroorqanizmlərdən və müəyyən növ artropodlardan, ilk növbədə gənələrdən xilas olmağa deyil, qapalı mikroiqlimin əsas parametrlərini (təmizlik, temperatur, rütubət) normallaşdırmağa, sistemdə yığılıb qalmış yağ yataqlarının yandırılması ilə əlaqədar riskləri azaltmağa kömək edir.

DEZODORASİYA
(Pis qoxuların aradan qaldırılması)

Mənzildə qalıcı və xoşagəlməz qoxuya necə son qoymaq olar? Bu qoxu təkcə əhval-ruhiyyəni pozmur, həm də şiddətli baş ağrılarına, bəzi insanlarda ürək bulanması və qusma hallarına da səbə ola bilər. Lakin fərdi qaydada təmizlik və dezodorasiya vasitələrindən istifadə, əksinə qoxuların qarışaraq vəziyyəti dahada ağırlaşdırmasına səbəb ola bilər. Bunun üçün yalnış peşəkar mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Çoxları dezodorasiyanın sadəcə otağı aromatik maddələrlə doldurmaq olduğunu düşünür. Əsla belə deyildir, bununla ancaq qoxunu qısa bir müddətlik ört-basdır etmək mümkündür, bir müddət sonra həmin hal yenidən qayıdacaqdır. Mütəxəssislərimizin vəzifəsi qoxuya səbəb olan mənbəni tapmaq, bunun hansı vasitələrlə tamamilə aradan qaldırıla biləcəyini müəyyən edərək və aradan qaldırılması üzərində iş aparmaqdır. Bəzi hallar var ki, dezodorasiya ilə yanaşı, eyni vaxtda dezinfeksiya və dezinfeksiya işləri aparmaq da lazım gəlir.

Image
Image

KLİNİNQ (TƏMİZLİK XİDMƏTLƏRİ)

Şirkətimiz həmçinin yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin təmiz saxlanılması problemini də birdəfəlik həll edir. Şirkətin əsas fəaliyyətlərindən biri də, evlərin, ofislərin, otellərin və digər obyektlərin əsaslı və cari təmizlənməsidir. Təmizlik işləri peşəkar əməkdaşlarımız tərəfindən yüksək keyfiyyətli təmizlik vasitələrindən istifadə edilməklə həyata keçirilir. 

EV ƏŞYALARININ VƏ AVTOMOBİLLƏRİN DEZİNFEKSİYASI

Şirkətimiz həmçinin ev və ofis əşyalarının (yumşaq mebellerin, xalçaların və s.) və avtomobillərin də dezinfeksiyası xidmətini həyata keçirir. Bu xidmətlərin göstərilməsində yalnız ən yüksək keyfiyyətli kimyəvi birləşmələrdən istifadə olunur. Binaların və maşınların sanitarlaşdırılması prosesində tez-tez binaların fiqinq prinsipi istifadə olunur. Bu üsul effektivdir və minimum vaxt tələb edir. Avtomobillərdə və otaqlarda texnoloji emal aparıldıqdan sonra bütün zərərli mikroorqanizmlər məhv edilir. İki əsas metoddan istifadə olunur:

  • İsti buxar. Proses zərərli mikroorqanizmləri məhv edir.
  • Toz, bakteriya çıxaran və havanı effektiv şəkildə yeniləyən nəqliyyat vasitələrinin nəm dezinfeksiya
Image
Image

Tərəfdaşlar

ARAZ Market
OBA merket
AtaBank
ExpressBank
Qoc Et
Manqal
Selena
Lvov
Borani
Di Massimo
Soul
Zakura
Rahat
Carribean
Spring
Atlas
BEM

Bizimlə Əlaqə

Ünvan

Azərbaycan, Bakı, Nəsimi rayonu, Seyid Cəfər Pişəvəri, 2C

Elektron Ünvan

info@baku-dc.az
sales@baku-dc.az

Əlaqə Nömrələri

+994 12 430 03 43
+994 70 431 03 43